ARAŞTIRMACI

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP), Sabancı Üniversitesi’nin araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek verir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma etkinliklerini ve yenilikçilik girişimlerini destekler.

Proje Fonlama
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve araştırmacıları için kaynak fırsatları araştırılarak, başvuru süreçlerine destek verilir.
Proje Yönetimi
Araştırma projelerinin sözleşme koşullarına ve SU proje yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlanır.
Fikri Mülkiyet
Fikri Mülkiyet, Lisanslama ve Sözleşmeler Ofisi üniversitemiz akademisyenlerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşların değerlendirilmesi, korunması, tescil edilmesi ve lisanslanması süreçlerinden sorumludur.
Ticarileştirme
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü, Sabancı Üniversitesi içindeki veya dışındaki araştırmacılara ve yenilikçi girişimlere, teknolojilerini ticarileştirme konusunda destek verir: