ARAŞTIRMA ÇIKTILARINIZIN TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Sabancı Üniversitesinde geliştirilen ve patent portföyüne dahil edilen teknolojilerin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlamak amacıyla farklı ticarileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde sıralanabilir;
 
  • Ticarileştirme seçenekleri hakkında araştırmacıların bilgilendirilmesi, 
  • Lisanslama stratejisi belirlenen buluşlar için potansiyel lisanslayıcılar ile görüşmelerin başlatılması,
  • Fuarlara katılım sağlanması ve teknolojilerin ilgili firmalara tanıtılması,
  • Portföydeki teknolojilerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım çalışmalarının yapılması,
  • Araştırmacıların farklı teknoloji hızlandırma programlarına katılımlarının sağlanması,
  • Spin-off şirket kurmak isteyen araştırmacılar için ticarileştirme stratejileri geliştirmelerine destek olunması,
  • Teknolojilerin ulusal/uluslararası risk sermayesi kuruluşlarına ve melek yatırımcılara tanıtılması,
  • Lisanslama sözleşmelerin hazırlanması ve mali işlerinin yürütülmesi.