ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.
 
Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvuruların yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
 


 •  TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002),

 • TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232 ve 2236),
 • TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri,

 • H2020 Marie Sklodowska Curie Projeleri,

 • H2020 ERC Grants,

 • AB COST ve COST 2515 Fonu 

 • BOREN ve

 • Diğer Ulusal/Uluslararası Hibe Fonları.

 
Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır.
 

 • TÜBİTAK 1505, 1007,

 • H2020 İşbirliği Çağrıları,

 • Era-Net Uluslararası Çağrıları,

 

AÇIK ÇAĞRILAR
ÇAĞRI ADI BAŞVURU TARİHİ İLGİLİ OFİS
Marie Skłodowska-Curie Burslara Katkı Fonu (COFUND) 28 Eylül 2017 PGO
Genel Bilgi: Program kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır. 
Destek Süresi: 48 Ay
Destek Miktarı: Desteklenmesi uygun görülen burs programının toplam bütçesinin %50’si Avrupa Komisyonu tarafından, %50’si proje önerisini sunan kuruluş tarafından karşılanmaktadır. İlgili burs programı kapsamında deneyim seviyelerine göre araştırmacılara sunulması beklenen asgarî burs miktarları farklılık göstermektedir. Her bir proje en fazla 10 Milyon Avro Avrupa Komisyonu desteği alabilmektedir.
Çağrının Web Sitesi:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html
TÜBİTAK-Amerika Birleşik Devletleri National Institute of Health (NIH) ile İkili İşbirliği Programı (2554)  6 Ekim 2017 PGO
Genel Bilgi: TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri National Institute of Health (NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir. Çağrı kanser alanında yapılacak proje başvurularını kapsayacaktır.
Destek Süresi: 24 Ay
Destek Miktarı: 360.000TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2554-amerika-birlesik-devletleri-ulusal-saglik-enstitusu-nih-ile-ikili-isbirligi-programi
TÜBİTAK-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) 6 Ekim 2017 PGO
Genel Bilgi: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Destek Süresi: Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
                       Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
Destek Miktarı: Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
                       Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
                       Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi
TÜBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı (2229) 6 Ekim 2017 PGO
Genel Bilgi: Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlanacaktır. 
Destek Süresi: en çok 3 Hafta 
Destek Miktarı: 50.000 TL
Çağrının Web Sitesi:http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2229-bilimsel-egitim-etkinliklerini-destekleme-programi
TÜBİTAK Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı (2216) 6 Ekim 2017 PGO
Genel Bilgi: Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmektedir. 
Destek Süresi: 12 Ay
Destek Miktarı: Aylık burs miktarı 2.500 TL, 2017 yılı için bu tutar en çok 2.250 TL ve 2017 yılı için bu tutar aylık en çok 70 TL'dir.
Çağrının Web Sitesi:http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara-yonelik/arastirma-burs-programlari/icerik-2216-uluslararasi-arastirmacilar-icin-arastirma-burs-programi
TÜBİTAK-Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik İşbirliği Programı (2540) Ekim 2017 PGO
Genel Bilgi: Türkiye ile Slovakya arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 360.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/slovakya-bilimler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi
TÜBİTAK- Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Programı (2522) 16 Ekim 2017 PGO
Genel Bilgi: Türkiye ile Macaristan arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2009 yılından itibaren yürütülen 2522-TÜBİTAK ve Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.
Destek Süresi: 36 Ay
Destek Miktarı: 360.000 TL
Çağrının Web Sitesi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/macaristan-arastirma-ve-teknoloji-ulusal-ofisi-nrdio-ile-ikili-isbirligi-programi-cagrisi-acildi