SANAYİCİ

Doğru yerdesiniz!

Üniversite - Sanayi İşbirliği Ofisi,  Sabancı Üniversitesi ve dış paydaşlar arasındaki ortak araştırma ve inovasyon fırsatları için en doğru adrestir! Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi, endüstriyel paydaşlarla birlikte yeni akademik alanlar, teknolojiler ve sanayiler geliştirmek için ortak araştırma modelleri oluşturur. Üniversite-Sanayi İşbirlikleri Ofisi, ilgili birimlerle korrdineli çalışarak aynı zamanda buluşun esnek kullanımı için IP koruması, hakların mülkiyeti ve gizliliğin korunmasını dikkate alarak yeni sözleşmeler yapar.

Gerçekleştirilmesi hedeflenen işbirliklerinin döngüsü; önemli araştırma sonuçlarının boşa gitmesini önleyecek şekilde uzun vadeli bir bakış açısı ve en uygun zamanda yeni fırsatlar geliştirmeyi hedefler.

İşbirliği
Öğretim Üyeleri ve araştırmacıları için kaynak fırsatları araştırılması ve başvuru süreçlerine destek verilmesi
Hizmet
Araştırma projelerinin sözleşme koşullarına ve SU proje yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi
Teknolojiler
Üniversitede ortaya çıkan buluşların değerlendirilmesi, korunması, tescil edilmesi ve lisanslanması