ALP HAKKINDA

Sabancı Üniversitesinde araştırma yönetim süreci ile ilgili faaliyetler, 2001 yılında kurulan Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü (ALP) tarafından yürütülmektedir. Sabancı Üniversitesinin ülkemizdeki üniversiteler için model niteliği taşıyan özgün yapılanması olan ALP, araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek vererek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik yarara dönüştürülmesi için araştırma etkinliklerini ve yenilikçi girişimleri desteklemekte, geliştirilmesini teşvik etmektedir.

ALP bünyesinde yer alan Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi; Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi; Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi; Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi; Ön Kuluçka ve Hızlandırıcılık Hizmetleri Merkezi (Start-Up Company League (SU-COOL) ve Inovent A.Ş. aracılığı ile araştırma süreçleri ve araştırmacılar bütünsel bir yapılanma ile desteklenmekte; ALP, Sabancı Üniversitesinin araştırma süreçlerinin gelişiminin sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Araştırmanın en önemli yapıtaşlarından biri olan lisansüstü programları ve üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirmekte büyük rol oynayan lisansüstü öğrencilerimizdir.  ALP,  lisansüstü öğrenci sayılarının ve burs miktarlarının belirlenmesine katkı sağlayarak Lisansüstü Politikalar sürecini yönetir.

Sabancı Üniversitesinde araştırma sürecinin yönetimi; Araştırma Komitesi, Üniversite Araştırma Konseyi, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu, Araştırma Etik Kurulu ve Fikri Mülkiyet Komisyonu ile desteklenmektedir.