ALP HAKKINDA

Sabancı Üniversitesinde araştırma yönetimi ile ilgili faaliyetler 2001 yılından itibaren Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü (ALP) tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizdeki üniversiteler için model niteliği taşıyan ve özgün bir yapılanmaya sahip olan ALP, araştırma sürecini kurumsal bir yapılanma çerçevesinde yönetmekte ve gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

ALP bünyesinde yer alan Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG); Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO); Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO); Ön Kuluçka ve Hızlandırıcılık Hizmetleri Merkezi (SUCOOL) ve İnovent A.Ş. araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek vermektedir. Araştırma etkinliklerini ve yenilikçi girişimleri merkezi bir mekanizma ile destekleyerek, tüm iç ve dış paydaşlarla araştırma odaklı işbirliği sürecini yürütmekte, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik yarara dönüştürülmesine destek olarak geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Sabancı Üniversitesinin araştırma sürecinin yönetimi Araştırma Komitesi (ASK), Üniversite Araştırma Konseyi (ÜAK), Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SU-GK), Araştırma Etik Kurulu (AEK) ve Fikri Mülkiyet Komisyonu (FMK) ile desteklenmektedir.