Araştırma Etik Kurulu

Üniversitemizin akademik birimlerinde yürütülen araştırmalar hakkında sağlık, güvenlik, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri, hukukun genel ilkeleri, etik ilke ve kuralları doğrultusunda görüş bildirmek; gerektiğinde yeni ilkeler oluşturmak, bunların uygulanmalarına ait ilkeleri saptamak ve etik açıdan değerlendirmek amacıyla Rektör tarafından oluşturulan Araştırma Etik Kurulu (AEK) ilk toplantısını 20 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirmiştir.

 

Öğretim Üyelerimizden Zehra Sayers, Yuda Yürüm, İsmail Çakmak ve Gürol Irzık’tan oluşan AEK’ ya Prof. Dr. Üstün Ergüder başkanlık etmektedir.


İçeriğinde insan ve hayvan konularının ve tehlikeli maddelerin kullanılmasını gerektiren faaliyetler bulunan  tüm araştırma, deney, inceleme ve alan çalışmalarının etik açıdan değerlendirilebilmeleri için, araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenen araştırmacılar, ilgili Yönerge (http://www2.sabanciuniv.edu/yonerge/ALP/T-IRG-C470-03a.html)  ile belirlenen prosedürü izleyerek AEK’ ya başvuracaklardır.


 

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü