2005 yılı T.C. (DPT) proje başvurularının sonuçları açıklanmıştır...

2005 yılı T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) proje başvurularının sonuçları açıklanmıştır. Sabancı Üniversitesi'nden projeleri kabul edilen öğretim üyelerimiz ve proje isimleri aşağıda yer almaktadır:

  Öğretim Üyesi  Fakülte   Proje
 KEMAL OFLAZER  MDBF  Türkçe-İngilizce Konuşmadan Konuşmaya Çeviri Teknolojisi Geliştirilmesi
 OSMAN UĞUR SEZERMAN  MDBF  Viskon kumaşa özel selülaz   enzimlerinin işlevsel değişim  yapılarak endüstriyel öçekte  üretimi - VİSKOSEL