SEMINAR ON ‘TRANS-NATIONAL RESERCH COOPERATİON AND COLLABORATION’

SEMINAR on ‘Trans-natIonal reserch cooperation and collaboratIon’

 

 

İngiltere merkezli Gıda Araştırmaları Enstitüsü (IFR)’nün Uluslararası Koordinatörü Prof. Roger FENWICK, 07.11.2006 tarihinde “Trans-natIonal reserch cooperatIon and collaboratIon” konulu bir seminer verecektir.

Söz konusu seminer kapsamında: AB ülkeleri arası işbirliği, inovasyon, Avrupa Teknoloji Platformu- Food for Life, genç araştırmacıların etkin uluslararası işbirlikleri kurabilmeleri için öneriler ve bu işbirliklerinin Türkiye ve AB’ye faydaları gibi konular ele alınacaktır.

Özellikle, ülkemizde araştırma kuruluşları, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarında çalışmakta olan genç araştırmacılara yönelik olan bu seminerde ayrıca, genç araştırmacı ve bilim insanlarının AB’deki meslektaşları ile ilişki ağları kurmaları ve bu ağlar sayesinde de 7. Çerçeve Programında Türkiye adına yeni projeler ve açılımlar yaratılması amaçlanmaktadır.

 

Bu çerçevede, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen bu seminerin genç araştırmacıların Avrupa düzeyinde ilişkiler kurması, mevcut ilişkilerini geliştirmesi ve yeni işbirliği projeleri oluşturmaları açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Program:

 

 

14:00 – 15:30 The involvement of researchers from Turkey in international co-operation

Prof. Dr. Roger Fenwick, Int. Co-ordinator, Institute of Food Research (IFR), UK .

15:30 – 15:45 Coffee break

15:45 – 16:30 Q&A

 

Venue: UME Konferans Salonu

Date: 7th November, 2006

 

Vitae:

Prof. Dr. Roger Fenwick joined IFR in 1971 after he got his Ph.D degree in Chemistry. He became the Institute's International Coordinator in the mid 1990s. His main interests are in the area of trans-national, interdisciplinary collaboration. His role is to support the research community at IFR, facilitate co-operation and to ensure the best possible scientific and financial return from our collaborations. He has a particular interest in promoting food science in general and food chemistry in particular, encouraging the younger generation of students and researchers.