İstanbul Büyükşehir Belediyesi II.Dönem Araştırma Destek Başvuruları

İstanbul  Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üniversitemiz arasında imzalanmış olan   "Akademik Araştırmaları Destekleme Programı " çerçevesinde İstanbul’la ilgili ve İBB’nin görev ve sorumluluk alanlarına giren sektörler ve konularda yapılacak Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi ve Araştırma Projelerine İBB tarafından maddi destek sağlanmaktadır.

Programın amacı; İstanbul kentinin, üniversitelerinde mevcut akademik potansiyelden kentin sorunlarının çözümünde etkin bir araç olarak yararlanmasını sağlamak, İBB ile İstanbul’daki yerleşik üniversiteler arasında bulunan ortaklaşa hizmet üretme anlayışının somut ve başarılı bir uygulamasını gerçekleştirmek,  kentimizdeki üniversitelerde mensup araştırmacıları İstanbul’la ilgili akademik araştırmalara yönlendirmek ve bu tür çalışmalara maddi destek sağlamaktır.

BAŞVURUNUN DUYURULMASI/BAŞVURU BELGELERİNİN TEMİNİ
II. DÖNEM: 1 KASIM-15ARALIK
Tarihleri arasında İBB ve Üniversitelerin WEB sitelerinde duyurulacaktır. Başvuru Belgeleri İBB ve Üniversitelerin WEB’lerinden temin edilebilecektir.

BAŞVURU SÜRELERİ VE YERİ 
II. DÖNEM: 15 Aralık–15 Ocak tarihleri arasında yapılır.
1. Araştırma Projeleri Başvuruları: Proje yürütücüsü tarafından imzalanarak üniversitelerin araştırma projelerinden sorumlu birimine teslim edilir.
2. Yüksek Lisans/Doktora tez başvuruları tez danışmanı ile araştırmacı tarafından müşterek olarak imzalandıktan sonra ilgili Enstitülere verilir.

BAŞVURU EVRAKLARI
Başvuru sırasında bilgisayar ortamında doldurularak Araştırma ve Lisansüstü Politikaları' ndan(ALP) Nilay Papila'ya eksiksiz olarak teslim edilecek belgeler şunlardır: 
    1. Akademik Araştırma Öneri Formu (Ek 1, 3 sayfa)
    2. İhtiyaç Talep Formu (Ek 2)
    3. Akademik Araştırma Çalışma Programı Formu (Ek 3).
    4. Enstitü/ ilgili birim yazısı 
        4.1.Tez Bildirim Yazısı, enstitü tarafından doldurulacaktır.
        4.2.Araştırma Projeleri Bildirim Yazısı, yetkili/ilgili birimler tarafından doldurulacaktır.

Akademik Araştırmaları Destekleme Programı'nın  başvuru formlarını aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz, diğer ter türlü  bilgi ise  İstanbul  Büyükşehir Belediyesi'nin aşağıdaki adresinde  yayınlanmaktadır.

 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/MisyonVizyonIlkelerSureci/ProjeDestek.htm