Yeni COST Aksiyonları

        

           Ülkemizin üyesi bulunduğu ve Türkiye’deki bilimsel koordinatörlüğü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) programı kapsamındaki söz konusu aksiyonlara katılım öngörülmesi halinde dikkate alınması gereken hususlar aşağıda belirtilmektedir:

    

1. COST  aksiyonlarına katılım “proje esasına” göre olmaktadır.

 

           2. Aksiyonlara katılmak üzere proje önermek isteyen kişilerin projelerini, ilgili  COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyanı (Memorandum of Understanding-MoU) doğrultusunda, TÜBİTAK proje öneri formunu kullanarak düzenlemeleri ve aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

 

           TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

           İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                      

           Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, 06100 Ankara

           Tel: 0-312-427 50 39    Faks: 0-312-427 74 83

           E-mail: uidb@tubitak.gov.tr                  Internet: http://www.tubitak.gov.tr/uidb       

 

           3. COST aksiyonlarının MoU’ları ve COST programı hakkında ayrıntılı bilgi ile proje öneri formu aşağıda belirtilen internet adreslerinden temin edilebilmektedir.

           http://cost.esf.org

           http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r2515.doc

 

          4. COST aksiyonlarının MoU’ları ve COST programı ve önerileri çağrısına (Open Call for Proposals) başvuru formu ve seçme kriterlerine hakkında ayrıntılı bilgi ile proje öneri formu aşağıda belirtilen internet adreslerinden temin edilebilmektedir.

 

          http://www.cost.esf.org/opencall

           http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r2515.doc

 

 Ayrıca yeni aksiyonların listesini http://www.sabanciuniv.edu/alp/eng/documents/cost.pdf linkinden erişebilirsiniz.

 

    5. Proje önerisinin değerlendirilmesinde, diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği ve endüstriyel kuruluşların katılımı önemle göz önünde tutulacaktır.

    

 Çağrı çerçevesinde hazırlanacak COST aksiyonu I. Aşama başvurularının (preliminary proposals) 30 Mart 2007 tarihine kadar COST Ofisi web sitesine on-line olarak yapılması gerekmektedir.