TÜBİTAK SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI

Online başvurular başlamıştır: http://bideb2228.tubitak.gov.tr 

Form 28.02.2007 tarihine kadar açık kalacaktır.

 

TÜBİTAK Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında lisans öğrenimlerinin son sınıfında olup da 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programına başlayacak öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler; koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve LES eşit ağırlıklı puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca belirlenecektir.

Aylık burs miktarı, bu programdan alınan burstan başka burs, kredi, ücret vb düzenli geliri olmayan yüksek lisans öğrencileri için 1.250,00 YTL/ay, olanlar için 300,00 YTL/ay�dır. Doktora öğrencileri için bu miktarlar 1.500,00 YTL/ay ve 400,00 YTL/ay dır.

Başvurular 15-28 Şubat 2007 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ ve BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ

Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEBe ulaştırmak üzere saklayacaklardır. 

İnternet üzerinden yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda seçilen bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih, Başvuru Döneminin bitiminden itibaren 3 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. Seçilemeyenlere bildirim yapılmayacaktır.

Burslar, bursiyer seçilenlerden geribildirimler alınıp formalitelerin bitirilmesinden sonra, Ekim 2007den geçerli olarak başlatılacaktır.