TÜBİTAK MAM Ar-Ge Destekleri Bilgi Günü 8 Mayıs 2007

TÜBİTAK MAM Ar-Ge Destekleri kapsamında 8 Mayıs 2007 tarihinde organize edilen '' Ar-Ge Destekleri Bilgi Günü 1: TÜBİTAK TEYDEP ve TTGV Destekleri'' nde ; TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'ndan (TEYDEB) S. Hilmi YAVUZ taraflndan; yenilenen yönetmelik ve Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı, ile Mart 2007'de ilk defa duyurulan KOBI Ar-Ge Baslangıç Destek Programı, Teknogirisim Programı gibi destek programları anlatacaktir.

Program ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize,

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü