Prof. Dr. Aytül Erçil AB 7.Çerçeve Programı ulusal uzmanlığına atandı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Aytül Erçil AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından AB 7. Çerçeve Programı altında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ulusal uzman olarak atanmıştır. Bu görev kapsamında Prof. Dr. Aytül Erçil;

  • Ülkemizin program komitelerinde temsili
  • Delegelerle yakın bir çalışma yapılması, düşünce, önerileri ve bilgi birikimini delegeye aktarması ve bu yolla uzmanlık alanında ülkemiz araştırma önceliklerinin Avrupa Komsiyonuna doğru yansıtılması sürecine destek olunması
  • Alanında ülkemizde güçlü araştırma merkezleri, sanayi kuruluşlarının tespiti ve UIN'nın bu konuda beslenmesi
  • Gerekli görüldüğü takdirde ilgili toplantılara katılması ve katıldığı toplantı sonrası raporun ve yapılması gerekenlerin 15 gün içerisinde Ulusal Koordinasyon Ofisine iletilmesi

 konularında çalışacaktır.

AB Çerçeve Programları kapsamında oluşturulan bu mekanizmada her alanın kendi içerisinde Ulusal irtibat noktası, delege ve uzmanları ile eşgüdümlü çalışmaları bu sistemin iyi çalışmasında son derece büyük önem taşımaktadır ve ülkemizin AB Çerçeve Programlarında etkin olmasında büyük katkı sağlayacaktır.