İBB 2007 yılı II. Dönem Proje Başvuruları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki üniversiteler arasında yürütülmekte olan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Görev ve Sorumluluk Alanlarına Giren Konularda Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Hazırlanmasına Dair Ortak Hizmet Projesi" çerçevesinde 2007 yılı II. Dönem başvurularının 18 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.  Süreç ile ilgili başvuru kılavuzu ve Başvuru Formları İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinde ( http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/MisyonVizyonIlkelerSureci/ProjeDestek.htm  ) Akademik Araştırmaları Destekleme başlığı altında yayınlanmaktadır.