DPT 2007 yılı proje çağrısı

Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarının sadece büyük ölçekli araştırma altyapısı projeleri, araştırmacı insan gücü yetiştirme programları ve güdümlü projelerine destek sağlanacaktır. Adı geçen program ve projelere ait başvuru formlarına ve diğer bilgilere http://www.dpt.gov.tr/bilim/proje/oneri.asp internet adresinden erişilebilecektir. Bu kapsamdaki proje önerilerinin başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanıp, 27 Temmuz 2007 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na ve TÜBİTAK Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgiye ekteki “Proje Çağrısı Dokümanı”ndan ulaşabilirsiniz.