Almanya ile IntenC Programı Çerçevesinde Proje Önerileri


Almanya ile IntenC Programı Çerçevesinde Proje Önerileri

TÜBİTAK ile Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Uluslararsı Ofisi arasındaki işbirliği çerçevesinde üniversiteler tarafından yürütülen ortak araştırma projeleri desteklenecek olup, araştırma kuruluşları yalnızca proje ekibinde yer alabileceklerdir. Başvurular arasından TÜBİTAK-BMMF-IB tarafından uygun bulunan 3 proje desteklenecektir.

TÜBİTAK Türk proje ekibine en fazla toplam 110.000 Euro; BMMF-IB, Alman proje ekibinden en fazla toplam 110.000 Euro destek vereceklerdir. Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına (www.tubitak.gov.tr/uidb) internet adresinde erişebilirsiniz.

Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 2 Haziran 2008 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirkliği Daire Başkanlığı -İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımızla.