Almanya Hükümeti Bursları

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 2009-2010 eğitim yılında Türk üniversiteöğrencilerine ve bilim adamlarına aşağıda belirtilen başlıklar altında bireysel burslar vermeyi öngörmektedir.

  • Doktora öğrencileri ve bilim adalarına bilimsel araştırma bursları,
  • Doktora öğrencilerine "Sandwich Programı"na göre verilen araştırma bursları,
  • Öğretim Üyelerine ve bilim adamlarına sunulan araştırma bursları,
  • Eski DAAD bursiyerlerine yeniden davetler,
  • Sanatçılara öğrenim ve çalışma bursları,
  • İleri düzeyde üniversite öğrencilerine verdiği yaz kursu bursları,
  • İleri düzeyde üniversite öğrencilerine ve üniversite mezunlarına yönelik yoğun dil kursları.

Bursiyerlerin önseçimi bir uzman komisyon tarafından 2008 yılı Aralık ayında Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğinde yapılacaktır.

Söz konusu burslarla ilgili bilgilere 
http://people.sabanciuniv.edu/~yesimkaya/2009_2010_almanya_hukumeti_burslari.zip  adresinden ulaşabilirsiniz.

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü