FL2010 Katılım Çağrısı

Değerli Öğretim Üyelerimiz, 

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul Kültür Üniversitesi ve  Türkiye Bilişim Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan "3.Uluslararası Gelecek için Öğrenme AlanındaYenilikler Konferansı 2010: e-Öğrenme" etkinliğinin bildiri ve katılım çağrısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü