Tübitak-2211Yurt İçi Doktora Burs Programı

Tübitak-2211Yurt İçi Doktora Burs Programı 

Programa üniversitelerimizde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm doktora öğrencileri başvuru yapabilirler.

 

Başvuru Koşulları:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • 01.01.2010 itibariyle 30 yaşından gün almamış (01.01.1981 veya sonrasında doğmuş) olmak,
  • Daha önce bir doktora programı bitirmemiş olmak,
  • Daha önce bu programdan veya 2228 kodlu programdan doktora bursu almamış olmak,
  • Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlıysa) yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Yüksek lisansa eşdeğer diploma veren lisans programlarından mezun olanların notları, sadece lisans mezuniyet notu olarak değerlendirilir. Birden fazla anadal yapanların transkriptlerinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa üniversite geneli ortalaması, değilse asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır. Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde, başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar),
  • 2007 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80.000 olmak,
  • Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerden birinde 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılında ya da sonrasında doktora öncesi bilimsel hazırlık veya doktora düzeyinde ders almaya başlamış ve halen öğrenimine devam ediyor olmak (klinik tıp bilimlerinden ve diş hekimliklerinden başvuru kabul edilmez).
Başvurular 15-21 Ekim 2010 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.


Ayrtıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=523&pid=453