İstanbul Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendiriciler

Değerli Öğretim Üyeleri,

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010yılı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul Bölgesi’nde uygulanacak proje tekliflerinin sunulması amacıyla, 1 Aralık 2010 tarihinde teklif çağrıları yayınlamıştır. 2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 5 program için toplam 70.000.000 TL hibe verilecektir.

Bu Programlar kapsamında başvuruda bulunacak projelerin, teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

 Konuyla ilgilenen öğretim üyelerimiz,Bağımsız Değerlendirici İlanı’na ilişkin detaylara, İstanbul Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinden (http://www.istka.org.tr/Default.aspx?pid=11191&hbid=37) ulaşılabilirler.

Saygılarımızla,

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü