TÜBİTAK KARİYER PROGRAMI

Değerli Öğretim Üyelerimiz,
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı- 3501) başvuruları için Elektronik Başvuru Sistemi açılmıştır.

Kariyerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarına proje desteği veren, proje süresi en fazla 36 ay olan programa ait  detaylı bilgi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

KARİYER PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI:

Proje yürütücüsünün;

    * Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
    * Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunması (Doktora diploma tarihi 1 Ocak 2006 - 4 Mart 2011 tarihleri arasında olan kişiler ilgili programdan faydalanabilirler),
    * Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye’deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olması,
    * Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olması,
    * Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması gerekmektedir.

KARİYER PROJESİ DESTEK KOŞULLARI

    * 2011 yılı için, Kariyer Projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 150.000 TL., 3 yıllık projeler için 225.000 TL.)
    * İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 2.750 TL.’den fazla olamaz.
    * Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
    * Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

    * Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
    * Başvuru formunun Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
    * Yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin istenilen formatta hazırlanmış olması,
    * Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) 100.000 TL’nin üzerinde olmaması,
    * Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),
    *  Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması, 
    * Aynı proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunuldu ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurulması,
    * Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olması (üçüncü başvuru yapılamaz),
    *  "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
    * Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi.
    * Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise lütfen acil olarak Didem Kılıçoğlu ile temasa geçiniz) | (Ayrıntılı Bilgi)
    * Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) | (Ayrıntılı Bilgi)

 Programa ait başvuru dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Programa başvurmayı düşünen öğretim üyelerimiz, ALP Direktörlüğünden Didem Kılıçoğlu ile temasa geçebilirler. Program hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=375&pid=364

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü