T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ Programı

Değerli Öğretim Üyeleri,

SAN-TEZ Programı, Sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

SAN-TEZ Programı 2011
 yılı birinci dönem  son başvuru tarihi 15 Mart 2011 olarak belirlenmiştir. 

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizdeki yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilmektedirler. Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

Program ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü