TWAS Destek Progamları

TWAS (Academy of Sciences for the Developing World / Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi) – www.twas.org –  İtalya’da kurulmuş bağımsız uluslararası bir kuruluştur. Güneyde sürdürülebilir kalkınma temelinde bilimsel kapasiteyi geliştirmek amaçlı faaliyetlerini iki destek programı ile yürütmektedirler.

1- TWAS, gelişmekte olan ülkelerde bilim araştırmacıları ve bilimsel kuruluşları destekleyecek "Gelişmekte Olan Ülkelerde Düzenlenecek Olan Bilimsel Toplantı Destekleri" başlığı altında bir program düzenlenmektedir.

 • Tarım,  Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Yer Bilimi ve Tıbbi Bilimler alanlarında düzenlenecek bilimsel toplantılar için gelişmekte olan ülkelerden etkinliği düzenleyenlere destek verilecektir.
 • Yukarıda belirtilen alanlarda düzenlenecek olan bilimsel toplantılara katılim sağlayacak kişilerin uçak bileti masraflarını karşılamak amacını taşıyan bu program kapsamında en fazla 5.000 ABD Doları’na kadar destek sağlanmaktadır.
 • Son başvuru tarihleri:
  01 Haziran, bir yıl sonra Ocak – Haziran döneminde gerçekleştirilecek toplantılar için
  01 Aralık
  , bir yıl sonra, Temmuz – Aralık döneminde gerçekleştirilecek toplantılar için

Başvuru için http://twas.ictp.it/common/files/files-mtgs/SMe.doc/view adresinde tıklayınız.

2- UNESCO ve TWAS işbirliği ile "UNESCO - TWAS Güneydeki Mükemmeliyet Merkezleri ile İşbirliği Projesi" adı altında bir program düzenlenmektedir. Söz konusu program gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacıların Güney’deki mükemmeliyet merkezlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirmesine destek sağlamayı amaçlamaktadır. (Merkezlere ilişkin liste için http://twas.ictp.it/common/files/files-exch/AssocCentres.pdf adresini tıklayınız)

 • Doktora ya da buna denk akademik dereceye sahip araştırmacılar başvuru yapabilir.
 • Program ile sağlanacak desteğin toplam suresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu donem içinde araştırmacılara, ev sahibi merkeze, her bir ziyaret 2-3 aylık sureli olmak üzere, toplam iki ziyaret gerçekleştirme imkânı tanınacaktır.
 • Son başvuru tarihi, her yılın 01 Aralık günü olarak belirlenmiştir. 

Başvuru için http://twas.ictp.it/common/files/files-exch/AssocForm.doc/at_download/file adresine tıklayınız.

Programlara ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.twas.org/  internet adresinden ulaşılabilirsiniz.