7 ÇP. Marie Curie-Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları (IOF)

7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları (International Outgoing Fellowships – IOF) çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. Başvurular, 11 Ağustos 2011 saat 17.00’ye (Brüksel saati ile) kadar Avrupa Komisyonu’na yapılabilecektir.

Bu program ile Avrupalı araştırmacıların kariyerleri uluslararası boyutlarda, Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan kuruluşlarda araştırma yapmalarına olanak verilerek, eğitim ve bilgi edinme fırsatı sağlanarak desteklenir. Program sonrasında araştırmacılar, Avrupa’ya geri dönme fırsatı elde edeceklerdir. Özellikle “sabbatical” olarak yurt dışına giden araştırmacıların yararlanabileceği bir programdır

Başvuru koşulları:

  • Programa doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zaman eşdeğer araştırma deneyimine sahip araştırmacılar başvurabilirler.

  • Avrupa üye ve asosye ülke uyruklu deneyimli araştırmacılar bu programa başvurabilirler. Avrupa dışındaki diğer üçüncü ülke uyruklu olan ve son başvuru tarihinden önce 5 yıl boyunca üye ya da asosye ülkelerde yaşamış olan araştırmacılarda programa başvurabilirler.

  • Burs programı, ev sahibi olarak üye ya da asosye ülkelerde bulunan kuruluşları, partner olarak ise Avrupa dışındaki teknolojik açıdan gelişmiş diğer Üçüncü Ülkelerde (ABD, Kanada, Japonya gibi)  bulunan kuruluşları içermektedir.

  • Gidiş aşaması için deneyimli araştırmacılar AB üye veya asosye ülkeden Avrupa dışındaki bir Üçüncü Ülkeye gitmeleri gerekmektedir. Ek olarak Avrupa dışındaki bir ülkeye gidecek olan araştırmacıların son başvuru tarihi itibari ile gidecekleri ülkede son üç yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. Zorunlu olan dönüş aşamasında ise araştırmacının kendi ülkesi dahil üye veya asosye ülkelerden herhangi birine dönüş söz konusu olmaktadır.  

  • Diğer Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları’nda olduğu araştırma projelerine ilişkin konu sınırlaması yoktur.

  • Burslar kapsamında araştırmacıların yaşam giderleri, seyahat giderleri karşılanmakta ayrıca araştırmacılara eğitim, araştırma ve kariyer gelişim desteği sağlanmaktadır; ev sahibi kuruluşlar için de yönetim masraflarını karşılamak üzere destek bulunmaktadır. 

  • Avrupa dışına gidecek olan araştırmacılar, 24-36 ay süre ile desteklenmektedir. (Dönüş aşaması 12-24 ay,  zorunlu olan dönüş aşaması 12 ay’dır.)  

Program detaylarına ulaşmak için ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/people/m-gfa-201109_en.pdf adresine gidiniz.

 

Başvuru Formu ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü