2013 ESF Araştırma Konferansları Başvuru Cağrısı

Avrupa Bilim Vakfı (European Science Foundation) her yıl belli sayıda Araştırma Konferansı düzenlenmesine yardımcı olmakta ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarla, üniversiteler dahil, partnerlik oluşturarak konferanslara sponsorluk oluşturmak amacıyla ortaklıklar kurmaktadır. Vakıf, 2013 yılında düzenlenecek olan Araştırma Konferanslarına araştırmacıları davet etmektedir.
 
Araştırma Konferanslarının amacı lider bilim insanları ve genç araştırmacılara araştırma alanında gerçekleşen son gelişmeler üzerinde tartışma şansı vermektedir. Bu Konferanslar Avrupa’da ve Dünyada sinerjik kontaklar yaratılması için bir katalizör görevi görmekte ve prensipte ESF’in ulusal ve uluslararası organizasyonlarla (üniversiteler de dahil) uzun dönemli ortaklıklar oluşturulması yoluyla gelişmektedir.
 
Araştırma Konferansları tüm dünyadan, ister akademik ister sanayiden olsun, bilim insanlarına açıktır. Konferanslar, tek bir etkinlik olabileceği gibi seri şeklinde de olabilir. Genelde 4-5 gün sürmekte olan konferanslara konferanslar, davetli konuşmacılar ve 150 civarında katılımcıyla gerçekleştirilmektedir.
 
Başvuruların değerlendirilmesinde temel ölçütleri: Önerinin bilimsel içeriği ve çok disiplinliliği; Konunun yenilikçiliği, orijinalliği ve zamanlaması; Avrupa boyutu ve katma değeri; Taslak programın bilimsel değeri.
 
2013 ESF 2013 Konferansların düzenlenebileceği bilimsel alanlar: Moleküler Biyoloji; Fizik/Biyofizik, Çevre Bilimleri; Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
 
Başvurular online yapılmakta olup, başvuru için son tarih 15 Eylül 2011 olarak belirtilmiştir. Başvurular 2013 yılında düzenlenecek olan konferanslara yöneliktir.
 
 
Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü