Araştırma Bilgi Sistemi (ARBİS) Kayıt ve Bilgi Güncellenmesi

 

Araştırma Bilgi Sistemi (ARBİS), Türkiye'nin araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla, TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen  web tabanlı bir uygulamadır. Türkiye'de ve yurt dışında görev yapan tüm araştırmacılar veritabanına bilgilerini girebilmekte be güncelleyebilmektedir.

 

 

Arbis veri tabanı, AB Yedinci Çerçeve Programı iletişim platformlarından yararlanma ve TÜBİTAK projelerine başvurma, hakem-izleyici hizmeti alınabilmesi ve bilgi birikimlerinden yararlanılabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Arbis veri tanının etkin ve doğru bir şekilde kullanımını sağlayabilmek için, araştırmacılarımızın söz konusu veri tabanına kayıt yaptırmaları ve bilgilerini güncellemeleri büyük önem arz etmektedir.