2011 yılı İSO İnovasyon Ödülleri

İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye’de inovasyon altyapısının gelişimine ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılı “İSO İnovasyon Ödülleri” verilecektir. Ödül başvuruları için sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın sadece sanayi kuruluşlarına açık olacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen sanayi kuruluşları, ön başvurularını 15 Haziran 2011 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

Ayrıntılı bilgi için:

İSO İnovasyon Ödülleri Sekretaryası
Genel Sekreterlik
Tel: 0212 252 29 00 (314)
E-posta: kobi@iso.org.tr
www.iso.org.tr/inovasyonodulleri