ERC Starting Independent Researcher Grant Çağrısı Açıldı

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

ERC Starting Grant programının 2012 yılı çağrısı açılmıştır. ERC Starting Grant programı, bilim insanlarının yenilikçi araştırma fikirlerini fonlayarak kendi araştırma takımlarını kurmalarına veya varolan takımlarını takviye etmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

En fazla 5 yıl süreli projelerin sunulabileceği bu alanda proje başına €2,000,000’a kadar destek verilmektedir. Proje bütçelerinin %100’ü ERC tarafından karşılanmaktadır. ERC Starting Grant programının Çalışma Programı ve Klavuzu ekte verilmiştir.

Proje yürütücüsü,

  • Bağımsız araştırma yapma ve bilimsel olgunluğa sahip olmalı (örneğin, doktora tez danışmanlarının herhangi bir katkı sağlamadığı en az bir yayını olmalı),
  • Kariyerlerindeki aşamaya uygun olmak şartıyla, araştırma alanlarında, geçmiş dönem performanslarını (Kendi alanında uluslararası hakemli disiplinlerarası bilimsel dergilerde ya da önde gelen uluslararası hakemli dergilerde baş yazar olarak) kanıtlamış olmalı.
  • Uluslararası konferanslara sunum daveti almış olmalı,
  • Onaylı patentlere ve ödüllere sahip olmalı,
  • Bağımsız ilk araştırma takımını kurma veya mevcut ilk takımını güçlendirme kapasitesine sahip olmalı,
  • En az 2 yıllık en çok da 12 yıllık doktora veya tıpta uzmanlık derecesine ya da eşdeğer bir unvana sahip olmalıdır.


Farklı alanlara göre belirlenmiş farklı çağrı kapanış tarihleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

       
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65

Programla ilgilenen öğretim üyelerimiz, Proje Geliştirme Ofisi'nden Didem Kılıçoğlu (kilicoglu@sabanciuniv.edu) ile temasa geçebilirler.

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü