L’oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları”

Bilimin ve bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ile kadınların bilimsel alandaki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen L’Oréal Türkiye’nin, “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları" programına başvurular başladı.

Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında araştırma yapmakta olan üçer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesinde $15 000 değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir.

Bursa hak kazanacak adaylar akademik özgeçmişleri ve gerçekleştirmek istedikleri araştırma projesinin önemi, niteliği, bilimsel yeniliği ve bilime yapacağı katkı ölçüt alınarak Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri seçim komitesi tarafından belirlenecek, Türkiye Bilimler Akademisi konseyi tarafından onaylanacaktır.

Araştırma alanları şunlardır:

Yaşam Bilimleri; Biyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji dahil

Malzeme Bilimleri; Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler,Nano-malzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik. 

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2011

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için lütfen:www.loreal.com.tr