2012-13 Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yüksek Lisans (Master's Degree) Bursları

Türk Eğitim Vakfı 2012-2013 Öğretim Yılında Yurt Dışında Yüksek Lisans (Master's Degree) öğrenimi için burslar verecektir.

Yüksek Lisans Bursları:

  1. A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde
  2. İngiltere'de
  3. Almanya'da
  4. Danimarka'da
  5. Fransa'da

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a)       T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (1981 doğumlular başvurabilirler.)

b)       Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. (İşletme Yönetimi için mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar aday olabilir.)

c)        Yüksek öğrenim süresince alınan genel not ortalaması 4’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması ve sadece Türkiye’deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görmek,

d)       Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

e)        Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak.

 

Detaylı bilgi ve başvuru formları için lütfen tıklayınız:

 

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL                          Fax: 0212–272 62 17

E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr