Fondation Maison des Sciences de l’Homme Doktora Sonrası Burs Duyurusu

Değerli  Öğretim Üyeleri/ Araştırmacılar,

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, Paris), “Fernand Braudel-IFER” (Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Bursları) Programı kapsamında sosyal ve insani bilimler alanlarında çalışan araştırmacılar için 9 ay süreli doktora sonrası burs programı uygulamaktadır.

Program, Avrupa Birliği (Action Marie Curie – COFUND-7. Çerçeve Programı), Fransa Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı (MESR), Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi-Sosyal ve  İnsani Bilimler Enstitüsü (CNRS) ve Fritz Thyssen Vakfı (Köln) tarafından desteklenmekte olup Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) işbirliği ile yürütülmektedir.

Bu burs programı sosyal ve insani bilimlerin tüm disiplinlerine açıktır. Araştırma konularında disiplinlerarası yaklaşımların tercih edilmesine  önem verilmektedir.

Başvuru sahiplerinin, başvuru tarihinde doktoralarını (ya da doktora denkliklerini) almış olmaları  (doktora tezinin başarıyla savunulmuş olması) gerekmektedir. Doktora tez savunmasının yapıldığı tarihi izleyen 6 yıl içinde  başvuruda bulunulmalıdır.

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2012

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü