Uluslararası Proje Pazarı - Bio, Nano, Production and Space

Değerli Öğretim Üyeleri,

Türk araştırmacıların ve sanayi temsilcilerinin Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na katılımını artırmayı hedefleyen TurkeyinFP7 projesi kapsamında 25 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel’de geniş katılımlı bir uluslararası proje pazarı düzenlenecektir. Biyoteknoloji, ileri malzemeler, imalat teknolojileri ve uzay teknolojileri alanlarını kapsayacak olan bu proje pazarı, 2012-2013 çağrılarını ve Horizon 2020 hazırlığını kapsayacaktır.

Avrupa ile Türkiye’den sözkonusu alanlarda uzman akademi ve sanayi temsilcilerinin katılımına açık olacak “TurKey Enabling Technologies 2012” uluslar arası proje pazarına, işbirliği olanaklarını artırmak, var olan işbirliklerini güçlendirmek ve birebir görüşmelerle yeni ortaklıklara ev sahipliği yapmak adına 300’ün üzerinde katılımcı beklenmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisanüstü Politikalar Direktörlüğü