TÜBİTAK Yeni Programı-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Prog.

Değerli Öğretim Üyeleri,


TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik yeni bir destek programı uygulaması başlatmıştır. 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı’nın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

 1003  Programının Yenilikleri:

 • Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı
 • İki aşamalı başvuru ve değerlendirme sistemi
 • Küçük, orta, büyük ölçekli projeler
 • Proje ölçeğine göre 2.500.000 TL’ye kadar bütçe destekleri
 • Çok ortaklı projeler
 • Farklı kuruluşlardan farklı disiplinlerde proje ekipleri
 • Her bir proje ekibi için ayrı hesaplanan, artırılmış PTİ’ler
 • Artırılmış yurt içi-yurt dışı seyahat ödenekleri
 • Üniversite-sanayi işbirliği ve katılımı
 • Yeni kurulan üniversitelerin katılımını teşvik
 • Yurt dışından araştırmacı getirebilme imkânı

Proje süreleri:

 • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
 • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi:

 • 2012 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)) aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Küçük Ölçekli projeler    :    500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler        :    500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler    :     1.000.001 - 2.500.000 TL

2012 Çağrı Konuları:

Ülkemizin enerji alanındaki mevcut durumu, ihtiyaçları ve ilgili kalkınma planları göz önüne alınarak “Enerji Öncelikli Alanı Kömür Teknolojileri” ana başlığı altında aşağıda belirtilen konularda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Program ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü