TÜBİTAK 1511 Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Değerli Öğretim Üyeleri,


TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı başlıklı yeni bir program duyurusunda bulunmuştur.

Program Kapsamı, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda;

–        hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi,

–        mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi,

–        ürün kalitesi veya standartının yükseltilmesi,

–        maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,

–   yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 Önemli Yenilikler

  • Öncelikli alanlar, olarak enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanları olarak belirlenmiştir.
  • Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacaktır,
  • Üniversiteler proje ortağı olamaz, danışmanlık yaparak projede alt yüklenici olabilir,
  • Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir.

 Proje süreleri: En fazla 36 ay

 Aktif Çağrılar

  • GÜNEŞ ENERJİSİ
  1. 1511-ENERJI-2012-GE-01 Güneş enerjisinin elektriksel ve/veya ısıl dönüşümünü sağlayan sistemlerin entegrasyonu ve yapısal mekanik/elektronik sistemlerinin geliştirilmesi

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1511/1511_ENERJI-2012-GE-01.pdf

Ön başvuru son tarihi: 30.06.2012

    2. 1511-ENERJI-2012-GE-02 Güneş enerjisinin elektrik ve/veya ısıl dönüşümünde verimliliği artırıcı yüzeylerin geliştirilmesi

 http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1511/1511_ENERJI-2012-GE-02.pdf

Ön başvuru son tarihi: 30.06.2012

  • ENERJİ DEPOLANMASI

 1.  1511-ENERJI-2012-ED-01 Taşınabilir yeni nesil piller ve pil malzemelerinin gelistirilmesi

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1511/1511_ENERJI-2012-ED-01.pdf

Ön başvuru son tarihi: 30.06.2012

2.   1511-ENERJI-2012-ED-02  Minimum 100 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip sebeke desteği için düsük maliyetli piller ve pil malzemelerinin gelistirilmesi

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1511/1511_ENERJI-2012-ED-02.pdf

Ön başvuru son tarihi: 30.06.2012

3. 1511-ENERJI-2012-ED-03  Pil/batarya kontrol yönetim sistemleri ve entegrasyonu

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//TEYDEB/1511/1511_ENERJI-2012-ED-03.pdf

Ön başvuru son tarihi: 30.06.2012

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü