TÜBİTAK 1003 Programı Bor Teknolojileri Çağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri,


TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik yeni bir destek programı uygulaması başlatmıştır. 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı’nın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

Program kapsamında öncelikli alanlara yönelik çağrılar açılacaktır. İlk çağrı Enerji Öncelikli Alanı Kömür Teknolojileri alanında gerçekleşmştir. İkinci çağrı TUBITAK - BOREN işbirliği ile  Bor Teknolojileri alanındadır.

Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması” çağrısı hedefleri:

 • Uygulamaya yönelik yeni ve özellikli bor ürünlerinin geliştirilmesi
 • Mevcut ve yeni bor ürünleri için maliyet etkin ve yerli kaynakların yoğun kullanıldığı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Mevcut bor ürünleri için yaygın kullanımı sağlayacak pazar imkanı geniş yeni kullanım alanlarının bulunması

Çağrı Koşulları:

 • Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
  • Küçük Ölçekli projeler    :    500.000 TL’ye kadar
  • Orta Ölçekli projeler        :    500.001 - 1.000.000 TL
  • Büyük Ölçekli projeler    :     1.000.001 - 2.500.000 TL
 • İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
 • Orta ve büyük ölçekli projelerin birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması beklenmektedir.
 • Proje süresi:
  • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
 • Çağrının 2012 yılı için toplam bütçesi 4 milyon TL’dir.

Başvuru tarihleri:

I. aşama son başvuru tarihi: 2 Temmuz 2012

II. aşama son başvuru tarihi: 7 Eylül 2012

Program ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü