Türk Hızlandırıcı Merkezi (TAC) Projesi ISAC IV. Toplantısı

Değerli Öğretim Üyeleri,

Ankara Üniversitesi koordinatörlügunde yürütülen “Türk Hızlandırıcı Merkezi (TAC)” Projesi Uluslarası Bilimsel Danışma Komitesinin (ISAC) IV. Toplantısı 11-12 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilecektir. Programı aşağıda bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

-----

TAC –ISC-IV Meeting
Istanbul University, Doctorate Hall of Law Faculty (Hukuk Fakultesi Doktora Salonu)

June 11, 2012 Monday

9.30-9.40            Welcome and Introduction of New Members
9.40-9.50            Welcome by Istanbul University Rectorate
9.50-10.00          Welcome by Ankara University Rectorate
10.00-10.30        Ömer Yavaş: Turkish Acceleator Center Project

10.30-10.50        Break

10.50-11.00        Eugune Levichev: Acceleator Capabilities of Budker Institute
11.10-11.30        Ali Tanrıkut: TAEK Proton Acceleator Facility
11.30-11.50        Serguei Molodtsov: Euro XFEL- Progress and Membership
11.50-12.10        Yaşar Önel: CMS Detector of LHC and Turkey – CERN Relations

12.10-13.40        Lunch

13.40-14.10        Suat Ozkorucuklu: The Satus of TARLA: Machine and sub-systems
14.10-14.25        Hakan Altan: Ultrafast optics studies in TARLA
14.25-14.40        Atila Aydınlı: General IR spektroscopy in TARLA
14.40-15.00        Özgül Kurtuluş: The Status of TAC SR (TURKAY) Project
15.00-12.15        Zehra Sayers: Possible modes of collaboration between TAC and SESAME

15.15-15.35        Break

15.35-16.10        Hatice D. Yıldız: Tha Status of TAC SASE FEL (TURKSEL) Project
16.10-16.45        Latife Şahin: Tha Status of TAC Proton Accelerator (TURKPRO) Project
16.45-17.20        Orhan Çakır: The Status of TAC Particle Factory (TURKFAB) Project

19.00                 Dinner

June 12, 2012 Monday

9.30-10.40           Questions and Answes session on TAC “issues beyond 2013”

10.40-11.00        Break

11.00-12.00        Committee “in-camera” session, members only
12.00-12.15        Meeting with the director

12.15-13.30        Lunch

13.30-14.45        Meeting with the Pharmacy, Chemistry and Ceramics sectors on the use of TAC light sources in R&D studies