MFİB 2012 Çağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri,

 

Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU/TR2009/0136.01-02) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.

Hibe Programının amacı, çocukların eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesidir. Paydaşların bu tür becerilere ve farkındalığa sahip olması okul ortamında sarf edilecek her çabanın etkilerinin artmasında ve önerilen müdahalelerin etkisinin sürdürülebilir olmasında  önem arz edecektir.

Hibe Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr;
http://www.meb.gov.tr;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje ön tekliflerinin son teslim tarihi 20 Temmuz 2012 saat 16:00’dır.

Çağrı 2 aşamalıdır. Bu nedenle, ilk aşamada sadece Ön Teklifler sunulacaktır. Tam başvuru paketi ikinci aşamada tamamlanacaktır.  İkinci aşama proje önerileri için son başvuru tarihi  15 Ekim 2012’dir.

Hibe miktarları

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibeler aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

  • asgari hibe miktarı: 40.000 EUR
  • azami hibe miktarı: 100.000 EUR

Bu Teklif Çağrısı için ortaklık zorunlu değildir, ancak programa ortaklı olarak başvurulması önerilmektedir.

Süre

Bir projenin planlanan süresi 10 aydan az, 18 aydan fazla olamaz.

Saygılarımızla,

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü