TÜBİTAK 1003 Programı Çağrıları-GIDA

Değerli Öğretim Üyeleri,


TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik yeni bir destek programı uygulaması başlatmıştır. 1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı’nın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 

 Program kapsamında aşağıdaki çağrılar açılmıştır:

Çağrı Koşulları:

 • Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
  • Küçük Ölçekli projeler:  500.000 TL’ye kadar
  • Orta Ölçekli projeler:  500.001 - 1.000.000 TL
  • Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL
 • İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
 • Ekipte bakanlık araştırma enstitülerinin ve yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlandığı projelere öncelik verilecektir.
 • Orta ve büyük ölçekli projelerin birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması beklenmektedir.
 • Proje süresi:
  • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
 • Çağrının 2012 yılı için toplam bütçesi 4 milyon TL’dir.

 
 

Başvuru tarihleri:

I. aşama son başvuru tarihi: 2 Temmuz 2012

II. aşama son başvuru tarihi: 7 Eylül 2012

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü