Marie Curie - Araştırma Eğitim Destekleri (ITN)

Marie Curie, Araştırma Eğitim Destekleri (Initial Training Networks – ITN) 2013yılı çağrısı açılmış olup, başvurular 22 Kasım 2012 tarihine kadar kabul edilecektir. 

Programın amacı, oluşturulacak "araştırma eğitim programları" ile genç araştırmacıları yetiştirmek ve bu sayede genç araştırmacılar için araştırmacılık kariyerinin hem kamu hem de özel sektörde daha cazip hale gelmesini sağlamaktır. Katılımcılar, üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel şirketler (küçük, büyük) olabilir.
 
Bu amaca yönelik üç farklı türde araştırma-eğitim ağı kurularak proje önerisi hazırlanabilir:

  • Çok Ortaklı Ağlar (Multi-Partner ITNs):  En az 3 farklı üye ya da asosye ülkeden 3 farklı akademi ve özel sektörün bir araya gelmesiyle oluşturulacak eğitim programı kapsamında yüksek lisans ya da doktora öğrencilerine burs imkânı sunulacaktır. Özel sektörün katılımı çok önemlidir. En az 3 kuruluşun bir araya gelmesinin ardından AB içi ya da dışı diğer ülkelerden ortak sayısı artırılabilir. Komisyon tarafından ITN konsorsiyumlarındaki ortalama ortak sayısı 6 ila 10 arasında olması önerilmektedir.
  • Endüstri Doktora Programı (European Industrial Doctorates-EID): İki farklı Avrupa Birliği üyesi ya da Asosye ülkeden, bir akademi ve bir özel kuruluşunun bir araya gelmesi ile oluşturulacak ortaklıkta, doktora programına işletmelerin dahil edilerek araştırmacıların sektörün ihtiyaçlarına göre eğitilmesi istenmektedir.  Böylece AB’de girişimciliğin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin artırılması  hedeflenmektedir.  Program kapsamında istihdam edilen araştırmacının, projenin akademik ortağının yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak zamanının %50’sinden fazlasını özel sektördeki ortağında geçirmesi beklenmektedir.
  • Yenilikçilik Doktora Programı (Innovative Doctoral Programmes - IDP): Tek ortaklı projeler olup sektörler arası ve disiplinler arası doktora eğitimi sunan üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının başvurusuna uygundur. Proje kapsamında çeşitli ortaklardan özellikle özel sektörden de eğitim için katkı alınması değerlendirme için önem verilen bir konudur.

Çağrının Genel Özellikleri:

  • Diğer Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları’nda olduğu araştırma projelerine ilişkin konu sınırlaması yoktur.
  • Proje süresi sabit 48 aydır.
  • Program kapsamında yeni master, doktora, sertifika programları açılabilir; yaz okulları oluşturulabilir.
  • Kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara burs olanağı sağlar;
  • Akademi ve sanayi kuruluşlarına diğer ülkelerden gelecek araştırmacıları burslu ya da kadrolu olarak 3-36 ay süresince istihdam etme olanağı sağlar.

Başvurularınız için Proje Geliştirme Ofisi’nden Gonca Girit McDaniel (# 9876 ya da goncagirit@sabanciuniv.edu)  ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve online kayıt için lütfen tıklayınız.