TÜBİTAK 1003 Tanı,Tedavi Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar çağrısı açıldı

Değerli Öğretim Üyeleri,

TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TC0101 - Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar başlıklı  çağrı programı başlatılmıştır.

Çağrı Koşulları:

 • Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
  • Küçük Ölçekli projeler:  500.000 TL’ye kadar
  • Orta Ölçekli projeler:  500.001 - 1.000.000 TL
  • Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL
 • İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
 • Ekipte bakanlık araştırma enstitülerinin ve yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlandığı projelere öncelik verilecektir.
 • Orta ve büyük ölçekli projelerin birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması beklenmektedir.
 • Proje süresi:
  • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Başvuru tarihleri:

I. aşama son başvuru tarihi:  7 Aralık 2012

II. aşama son başvuru tarihi: 1 Mart 2013

 

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü