Yeni COST Aksiyonları

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel özelliği sabit bir programın olmaması ve istenirse katılımda bulunulmasıdır.

COST aksiyonlarından birine katılmak için TÜBİTAK 2515 proje önerisinde bulunulması ya da yürümekte olan TÜBİTAK 1001 veya Kariyer projelerinin COST projesine dönüştürülmesi gerekmektedir. COST Programı kapsamında açıklanan 2515 başvurusu ve COST Aksiyonları hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=1139&pid=491&cid=12871
http://www.cost.eu/

Yeni Aksiyonlar'ı ekte bulabilirsiniz. Aksiyonlara katılmak isteyen öğretim üyelerimiz, Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi'nden Didem Kılıçoğlu (kilicoglu@sabanciuniv.edu) ile temasa geçebilirler.


Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü
Araştırma Projeleri Geliştirm Ofisi