AB 7.ÇP - Marie Curie - Sanayi Akademi İşbirliği Programı (IAPP)

Değerli Öğretim Üyeleri,

7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında Sanayi Akademi İşbirliği Programı (Industry Academia Partnerships and Pathways – IAPP) çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. Başvurular, 16 Ocak 2013 saat 17.00’ye (Brüksel saati ile) kadar Avrupa Komisyonu’na yapılabilecektir.

IAPP programı sanayi kuruluşları  ve akademik kuruluşlar  arasında gerçekleşecek ortak  araştırma çalışmalarını destekler. Bu ortak araştırma çalışmalarında araştırmacıların sanayi ve akademi kuruluşları arasında uluslararası ve sektörler arası dolaşımı ve bilgi aktarımı finanse edilir. Genellikle projeler 2 ya da 4 ortaklıdır. Büyük IAPP projelerin ortak sayısı 4-6 arasında değişmektedir.

Başvuru Koşulları:

  • İki farklı AB üyesi veya Asosye ülkelerdeki kuruluşlar (en az bir sanayi ve bir akademik kuruluş) başvurabilir. Bu asgari şart sağlandıktan sonra projelerde başka ortaklar da yer alabilir. (Özellikle KOBİ’ler başvuru için teşvik edilmektedir.)
  • Sanayi ve akademi sektörü arasında zorunlu olan araştırmacı/ mühendis/ Ar-Ge personeli değişimi (min. 2, max. 24 ay), zorunlu olmayan dışarıdan deneyimli araştırmacı istihdamı (min. 12, max. 24 ay), ortaklar arasındaki ağ faaliyetleri, seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti vb faaliyetlerin %100’ü desteklenir.
  • Karşılanan masraflar: Araştırmacılar için; Aylık Yaşam Giderleri ve Aylık Dolaşım Giderleri, Kurum için; Araştırmacıların Eğitim Giderleri ve Bilgi Transferiyle Araştırma Programı Harcamalarına Katkı, Yönetim Giderleri ve Overhead.
  • KOBİ’lerin proje bütçesinin %10’u kadar donanım alımı desteklenir.
  • Proje süresi 48 aydır.

Başvurularınız için Proje Geliştirme Ofisi’nden Gonca Girit McDaniel (# 9876 ya da goncagirit@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve online kayıt için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
Proje Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü