TEV-SINGA Doktora Çalışmaları Bursları

Değerli Öğrenciler,

TEV – SINGA  SİNGAPUR’DAKARŞILIKSIZ DOKTORA BURSLARI VERECEKTİR. Burslar  SİNGAPUR’da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research), NTU (Nanyang Technological University) ve NUS (National University of Singapore)’da Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimleri alanlarında gerçekleştirilecek doktora çalışmaları için karşılıksız verilecektir. 

 

BURS VERİLECEK ALANLAR:

  1. Biyomedikal Bilim Dalları
  • Biyokimya /Kimya /Farmakoloji-Eczacılık
  • İmmünoloji /Mikrobiyoloji / Moleküler Viroloji / Hücre / Gelişimsel Biyoloji
  • Biyoinformatik / Sistem Biyolojisi
  • Biyoteknik
  • Sinirbilim
  • Veteriner Bilim
  • Biyoistatistik / Epidemiyoloji

 2.   Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Dalları

•    Havacılık ve Uzay Mühendisliği

•    Elektrik Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri

•    Kimya Mühendisliği / Kimya

•    Makina mühendisliği

•    İnşaat Mühendisliği

•    Endüstri ve Sistem Mühendisliği

•    Fizik Mühendisliği / Uygulamalı Fizik

•    Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

•    Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

•    Biyomühendislik

•    Matematik

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a)      T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.

b)      Türkiye sınırları içinde eğitim veren Üniversitelerde, yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek. (Son sınıfta öğrenim görenler, mezun olanlar, master öğrenimine başlamış veya tamamlamış olanlar aday olabilirler.)

c)      Öğrenim süresince alınan genel not ortalaması olarak 4’lük sistemde değerlendirilen kurumlarda en az 3 ve 100’lük sistemdeki kurumlarda en az 75’lik ortalamaya sahip olmak.

d)      Doktora çalışmalarını yürütebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak. (TOEFL’dan en az 80 ya da IELTS’ten en az 6)

 

MÜRACAAT: Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr deki ilanımızın ekindeki dosyadan veya TEV’den alabilirler. Adaylar, dosyalarını eksiksiz hazırlayarak en geç 2 Ocak 2013 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL

Tel: 0212-318 68 03  Fax: 0212–272 62 17

E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr

Başarılar dileriz.

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü