TÜBİTAK Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P. (2217)

Değerli Öğretim Üyeleri,

TÜBİTAK 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programının amacı; lisansüstü öğrencilere, araştırma kurumlarında görev yapan genç araştırmacılara ve uzmanlara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması veya yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış okullarına ve seminerlere destek sağlamaktır.    

Başvuru Koşulları:
    •    Destek kapsamındaki etkinlikler için programa online başvuru yapılmış olması
    •    Destek başvurusunun Düzenleme Kurulu (*) Başkanı tarafından yapılmış olması
    •    Bilimsel etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanının TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması
    •    Düzenleme Kurulu Başkanının Üniversite ve/veya araştırma kurumlarında görevli etkinlik konusunda yetkin yardımcı doçent, doçent veya profesör ünvanına sahip öğretim üyesi veya araştırma kurumlarında çalışan, en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması
    •    Etkinliğin tüm bilgilerinin yer aldığı etkinlik adına açılmış bir web sayfasının olması
    •    Katılımcı desteği istenecekse bu talebin önceden web sitesinde duyurulmuş olması (**)
    •    Başvurunun, yükümlülükler başlığı altında bulunan 9.maddeye aykırı olmaması
   

    SON BAŞVURU TARİHLERİ:
    1. DÖNEM    : 8 Şubat 2013        
    2. DÖNEM    : 3 Mayıs 2013
    3. DÖNEM    : 2 Ağustos 2013     
    4. DÖNEM    : 1 Kasım 2013

    
DESTEK MİKTARI

    2013 yılı için etkinlik desteği üst sınırı;
   •    Ulusal nitelikli etkinlikler için 20.000,00 TL
   •    Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için 25.000,00 TL
   •    Uluslararası nitelikli etkinlikler için 30.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
    
 Destek Kalemleri üst limitleri:
    Öğretim Üyesi Yol Gideri: 200 TL (kişi/gidiş-dönüş)
    Genç Araştırmacı Yol Gideri: 100 TL (kişi/gidiş-dönüş)
    Konaklama ve İaşe Gideri: 100 TL (kişi/gün)
    Ders ücreti:  65 TL (kişi/saat) brüt

Destek verilmesi kararlaştırılan etkinlik türü yaz/kış/bahar okulu, kurs veya seminer ise;

    a)    Ders verecek yerli ve yabancı öğretim üyelerinin yurt içi yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ücretleri, (Etkinlikte ders vereceklerin üniversite ve/veya araştırma kurumlarında görevli etkinlik konusunda yetkin, doçent veya profesör ünvanına sahip öğretim üyesi veya araştırma kurumlarında çalışan, en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması)

    b)    Not çoğaltma, kırtasiye giderleri ve laboratuar sarf malzemesi giderleri, (demirbaş alımları hariç) 

    c)    Yurt içinden (şehir merkezi dışından) katılacak (35 yaş ve altı) öğrenci ve araştırmacıların yol, iaşe, konaklama giderleri, kısmen veya tamamen karşılanabilir. 

Destek verilmesi kararlaştırılan etkinlik türü çalıştay (workshop) ise;

    a) Etkinliğe (şehir merkezi dışından) katılan Türkiye sınırları içerisindeki üniversite ya da araştırma kurum/kuruluşlarında görev yapan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) ve sunum yapacak yerli ve yabancı araştırmacıların yurt içi yol, iaşe, konaklama giderleri kısmen veya tamamen karşılanabilir.

    b)  Düzenlenen etkinliğin poster, bildiri kitabı, özet kitabı ve CD yazım-basım giderleri (ciltleme, kokteyl ve ağırlama giderleri hariç), etkinlikte sunulan bildiri/posterleri içeren taşınabilir bellek çubuğu (En fazla 4GB hafızaya sahip olmalı) giderleri kısmen veya tamamen karşılanabilir.

Yurt dışından katılacak ve sunum yapacak öğretim üyelerinin yurt dışı yol giderleri için 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programına başvurulmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.