TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikler Destek Programı

TÜBİTAK 2223  Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programının amacı; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında (*) yurt içinde düzenlenen ve aşağıdaki şartları sağlayan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum türü etkinliklere kısmi destek verilmektedir
   
Programa etkinlik düzenleme kurulu adına Düzenleme Kurulu Başkanı başvuru yapabilir.

PROGRAMDAN YARARLANMAK İÇİN TÜBİTAK BİDEB 'E BİREYSEL BAŞVURU
YAPILAMAMAKTADIR. Programdan yararlanmak isteyen genç araştırmacılar başvurularını etkinlik düzenleme kuruluna yapmalıdır.

Başvuru Koşulları:

 • Düzenlenen etkinliğin, alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması,
 • TÜBİTAK’tan talep edilen destek miktarının, 35 yaş altı katılımcı desteği hariç sağlanan destekler arasında en büyük paya sahip olmaması tercih edilir.(Etkinliği düzenleyen Kurum/Kuruluşların vereceği destekler ek destek kapsamında değerlendirilmez)
 • Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından oluşması ve TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyesi olma zorunluluğu yoktur),
 • Düzenlenecek etkinliğin tüm bilgilerinin yer aldığı ve güncel bir web sayfasının olması,
 • TÜBİTAK’ tan katılımcı desteği istenecekse bu talebin önceden etkinliğin web sitesinde duyurulmuş olması,
 • Etkinliğe ait “sunulacak bildiri/poster isimleri, konuşmacı adları, sunum saat ve günleri ve diğer tüm aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde verildiği “Etkinlik Kesin Programının” bulunması (Eğer program henüz kesinleşmemişse bir önceki etkinliğe ait program ile şu an başvurusu yapılan etkinlik için başvuran/seçilen bildiri poster isimleri, sunum yapacak kişi isimleri ve
  davetli konuşmacılarla, onlara ait konu başlıklarının bulunduğu ayrıntılı bir liste verilmek zorundadır),
 • Etkinliğin TÜBİTAK desteği olmaksızın da kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilecek
  olması.

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlamayan etkinlik başvuruları bilimsel incelemeye tabi tutulmadan iade edilir.

SON BAŞVURU TARİHLERİ:

Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı'na başvurular bir yıl içinde altı dönem halinde yapılır ve değerlendirilir.  Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi arasında en az 45, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

1. DÖNEM    : 8 Şubat 2013        
2. DÖNEM    : 12 Nisan 2013
3. DÖNEM    : 14 Haziran 2013     
4. DÖNEM    : 16 Ağustos 2013
5. DÖNEM    : 11 Ekim 2013
6. DÖNEM    : 13 Aralık 2013

DESTEK MİKTARI

Etkinlik desteği üst sınırı;

Ulusal nitelikteki etkinlikler için 15.000 TL
Uluslararası katılımlı nitelikteki etkinlikler için 20.000 TL
Uluslararası nitelikteki etkinlikler için 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

Katılımcı Desteği üst sınırı:
Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün)
Yol: 125 TL(Gidiş/Dönüş)

“Etkinlik Desteği Üst Sınırı” tanımı “organizasyon” ve “katılımcı” destek kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. İki destek kaleminin toplamı yukarıda verilen üst sınırları aşmamalıdır.

Bu etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen konularda mali destek verilir:

Katılımcı desteği: Türkiye’de gerçekleştirilecek Ulusal, Uluslararası Katılımlı ve Uluslararası Kongre,   Sempozyum, vb. etkinliklere katılacak ve etkinlikte bildiri/poster sunumu yapacak olan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol, konaklama ve iaşe giderlerine kısmi destek sağlanır.

Organizasyon desteği: Düzenlenen etkinliğin promosyon amaçlı olmayan poster, bildiri kitabı, özet kitabı, CD yazım basımı, web sayfası tasarımı ve etkinlikte sunulan bildiri/posterleri içeren
taşınabilir bellek çubuğu (En fazla 4GB hafızaya sahip) giderlerine kısmi destek sağlanır.

Etkinliklerde konuşma yapmak üzere yurt dışından davet edilmesi düşünülen bilim insanlarına bu program kapsamında destek verilmemektedir. Destek istenildiği takdirde “2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı”na başvuru yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.