TÜBİTAK 2229 Lisans ve Lisans Öncesi Öğrt.ve Öğr. Yönelik Program

Değerli Öğretim Üyeleri,

Tübitak 2229  Lisans Ve Lisans Öncesi, Öğretmen Ve Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı  kapsamında Üniversite öğretim üyeleri veya alanlarında en az 10 yıl deneyimi olan araştırmacıların,

a) ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik olarak yapmayı planladıkları bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar,

b) ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenleri çalışmalar yapmak, yönlendirmek ve çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ve kış bilim okulları desteklenir.

BAŞVURU KOŞULLARI

ETKİNLİK YÜRÜTÜCÜSÜNDE (DÜZENLEME KURULU BAŞKANI) ARANAN KOŞULLAR

  • Üniversitede veya YÖK Kanunu 38’nci maddesi uyarınca araştırma kurumlarında çalışan öğretim üyesi veya alanlarında en az 10 yıl deneyim sahibi araştırmacı veya TÜBİTAK tarafından görevlendirilen İlk ve Ortaöğretim Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü olması,
  • Proje danışmanlığı eğitim etkinliklerinde; etkinlik koordinatörlerinin daha önce TÜBİTAK ya da başka bir kurumca desteklenen araştırma projesi yürütmüş/yürütüyor olması,
  • Yükümlülükler başlığı altında bulunan 5. Maddeye uygun başvuru yapıyor olması.

SON BAŞVURU TARİHLERİ:

1. DÖNEM    : 16 Mart 2012
2. DÖNEM    : 28 Eylül 2012

DESTEK MİKTARI

Programa ait üst limit bütçe bilgilerine ekte iletilen dosyadan ulaşabilirsiniz.

DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  • Temel ve uygulamalı bilimler (Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik) alanlarında ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik etkinlikler,
  • İlk ve Ortaöğretim öğrencileri ile Lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin temel ve uygulamalı bilimlerde (Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik) çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okulları,
  • İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik düzenlenen bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve bu konuda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bilim danışmanlığı yapabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar,
  • Hizmet içi eğitimler bu programın kapsamı dışındadır.

 ETKİNLİK SÜRESİ

Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç haftayı geçemez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.