TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destek Programı

Tübitak 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı; Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI
    
Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Koordinatörü/Yürütücüsü tarafından yapılır. Etkinlik Koordinatörü/Yürütücüsü etkinliğin düzenlenmesinde ihtiyaç duyulması durumunda yurt içi danışmanlık hizmeti alabilir.

Etkinlik Koordinatörü/Yürütücüsünde Aranan Koşullar:

  • Üniversitede veya YÖK Kanunu 38’nci maddesi uyarınca Araştırma Kurumlarında görevli öğretim üyesi olmak
  • TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi yürütücülüğü yapıyor ya da yapmış olmak

Etkinliğin Planlanmasında Aranan Koşullar:

  • Etkinliğin konusu programın amacına ve katılımcıların seviyelerine uygun olmalıdır.
  • Etkinlik programı gün/saat/konu/konuşmacı bilgilerini içerecek şekilde tablo halinde hazırlanmalıdır. Etkinlik programında verilen konu başlıklarının içeriği ayrıca verilmelidir.
  • Etkinlikte uygulanacak eğitim materyalleri önceden hazırlanmış olmalıdır.
  • Etkinlik teorik ve uygulamalı olarak iki ayrı etkinlik olarak planlanmalıdır. Teorik etkinlikteki toplam eğitim saatinin %25’i uygulamaya ayrılmalıdır. Uygulamalı etkinlik ise tamamen teorik etkinlik sırasında geliştirilen proje önerilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tasarlanmalıdır. Her iki etkinlik arasında en fazla 1 ay süre olmalı ve her iki etkinliğin toplam süresi bir haftayı geçmemelidir.
  • Etkinlik kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde düzenlenmelidir.
  • Etkinlik katılımcı sayısı 15 kişiden az olmamalıdır.
  • Eğitimde görev alacak eğiticiler yetkin bilim insanlarından ve  uzmanlardan oluşturulmalıdır.

SON BAŞVURU TARİHLERİ:
1. DÖNEM    : 8 Şubat 2013
2. DÖNEM    : 3 Mayıs 2013
3. DÖNEM    : 2 Ağustos 2013
4. DÖNEM    : 1 Kasım 2013

DESTEK MİKTARI
Destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde eğitim verecek ve/veya sunum yapacak eğitmenlerin yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ve danışmanlık ücretleri, eğitim alacak kişilerin yol, iaşe, konaklama giderleri, alınıyorsa eğitim danışmanlık hizmeti giderleri ile BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından uygun görülecek diğer giderler kısmen veya tamamen karşılanabilir.

Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 50.000 TL’dir.


Başvuru Süreleri:
Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi arasında en az 30, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Eğitim Etkinlikleri: Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora öğrencilerine ya da araştırmacılara yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarının
uygulandığı etkinlikler.

ETKİNLİK SÜRESİ
Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi bir haftayı geçemez.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.