Kayalar Kimya Üniversite-Sanayi İşbirliği Lisansüstü Prg. Destekleri

Değerli Lisansüstü Öğrencileri,

Kayalar Kimya Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Platformu, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, öğrenimleri devam ederken özel sektörde de tecrübe kazanmalarına ve projelerinin endüstride hayat bulmasına olanak sağlamak amacıyla bir program uygulamaktadır.

PROGRAMIN SUNDUKLARI

Ar-Ge Merkezinde kısmi zamanlı Ar-Ge çalışanı olarak yer alacak YL veya Dr öğrencileri;

  • Devam ettikleri lisansüstü öğrenim programından mezun olana kadar sözleşmeli personel olarak Kayalar Kimya ailesine katılabilecektir.
  • Tez danışmanı ve Kayalar Kimya Ar-Ge Merkezi yönetiminin ortak kararı ile belirlenen tez çalışmalarında, proje sonunda bilimsel yayın ve/veya patent başvurusu yapabilecektir.
  • TÜBİTAK 1505, 1501, San-Tez ve AB destekli Ar-Ge projelerinde görev alma imkânına sahip olabilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Üniversitede yapılan akademik çalışmaların endüstriyel ürün ve/veya süreçlere dönüşmesine katkıda bulunmak
  • Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, Nano Bilim ve Nano Mühendislik gibi ana bilim dallarında veya boya teknolojisi ile ilgili lisansüstü programlarında öğrenim görmeye devam eden,
  • Tez çalışmalarını boya teknolojileri konusunda yapmak isteyen,
  • Haftanın en az 2 veya 3 günü Ar-Ge Merkezinde görev alabilecek,
  •  İyi derecede İngilizce bilen,
  • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri bu programa başvurabilir.

Detaylı Bilgi ve Başvurular:

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

E-mail: usigp@kayalarkimya.com.tr

Tel : 0216 593 0727 / 264