TÜBİTAK 1003 / Gıda Güvenliği Çağrıları

Değerli Öğretim Üyeleri,

 
TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında Gıda Öncelikli Alanı Çağrıları açılmıştır. Çağrı konularına yönelik detaylara aşağıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz:

 Çağrı Koşulları:

  • Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
  • Küçük Ölçekli projeler:  500.000 TL’ye kadar
  • Orta Ölçekli projeler:  500.001 - 1.000.000 TL
  • Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL
  • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
  • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
  • Sunulan projelerin ticarileşme potansiyeli olmalıdır.
  • İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
  • Orta ve büyük ölçekli projelerin birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması beklenmektedir.
  • Proje süresi:

Başvuru tarihleri:

I. aşama son başvuru tarihi:  12 Nisan 2013

II. aşama son başvuru tarihi: 16 Ağustos 2013

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü