SU İç Araştırma Projeleri 2013 Yılı Çağrısı

Sabancı Üniversitesi İç Araştırma Projeleri 2013 yılı teklif çağrıları için son başvuru tarihi, 15 Nisan 2013'dür.

İç Araştırma Projelerinin hedefi, yeni gelişmekte olan araştırma alanlarında, SU'ya ileri araştırma konularında bilimsel çalışma, uygulama, uluslararası araştırma ağlarına dahil olma veya ticari açılımlar sağlama olanağı yaratmak ve nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına destek olmaktır.

IRP kapsamında desteklenecek projelerde aşağıdaki özelliklerin olması beklenmektedir:

 • Özgün bir fikir çerçevesinde çok kritik/gelişmekte olan araştırma alanlarında tercihen farklı disiplinleri bir araya getiren, bu aşamada hibe desteklerden kaynak bulamayacak ancak bilimsel, teknolojik veya toplumsal içeriği zengin projeler,
 • Ticari uygulamaya geçmeden önceki inkübatör (kuluçka) türü araştırmalar.

IRP projeleri aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak URC tarafından değerlendirilir:

 • Proje teklifinin SU araştırma vizyonuna uygunluğu
 • Fakülte içi veya fakülteler arası öğretim üyelerinin tercihen yüksek katılımı ile teklif oluşturulması
 • Projelerin potansiyel ticari açılımlarının hedeflenen çıktılar olarak tanımlanmış olması,
 • Projenin bilimsel açıdan güçlü olması, akademik çıktıları ve uygulama alanlarının teklifte açıkça tanımlanmış olması (bilimsel, endüstriyel, vb.)
 • Projenin disiplinler arası özellikleri; fakülteler/programlar arası işbirliği planı olması
 • Projede kullanılan kaynakların proje süresi ve hedefleri ile uyumluluğu, önerilen proje süresinin gerçekçi olması
 • Proje teklifinin projede ele alınan sorunlara karşılık gelen iş paketleri yapısında, ilişkilendirilebilir ve takip edilebilir bir proje çalışma planı esas alınarak kurgulanmış olması, projenin yönetim yapısının kurulmuş olması,
 • Projenin önerilen alandaki çalışmalarda ve SU açısından yaratacağı katma değerin açıkça belirtilmiş olması (yayın, uygulama alanlarının yaratılması, yeni araştırma ağlarına erişim sağlama potansiyeli, vb.)
 • Öğretim üyesinin varsa daha önce almış olduğu SU İç Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmiş olan projelerin performansının URC tarafından başarılı bulunmuş olması
 • Proje çıktılarının yeni Fikri Mülkiyet portföyü (patent, tasarım, teklif vb.) oluşturma ve/veya varsa mevcut portföyü geliştirme potansiyeli.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiyi İç Araştırma Projeleri Yönergesi, İç Araştırma Projeleri Prosedürü ve İç Araştırma Projeleri Akış Şeması’nda bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğünden Gonca Girit Mcdaniel (# 9876 veya goncagirit@sabanciuniv.edu) ile temasa geçebilirsiniz.